24 juni 2018, Job 38 en Marcus 4, 35 – 41; ds. A. Verburg

Gebed van toenadering Kyriegebed In een gespannen wereld, Met kinderen op de grens tussen Mexico en USA, in gevangenissen gescheiden van hun ouders, Met Euro-top over vluchtelingen Met kerken op zoek naar elkaar in Geneve (bezoek van de Paus aan de Wereldraad van Kerken die haar 70-ste verjaardag viert) Met ons als plaatselijke gemeente die […]

Uitnodiging intrededienst ds. Rian Veldman

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest nodigt u van harte uit voor de feestelijke eredienst waarin ds. R.C. Veldman als gemeentepredikant aan onze gemeente verbonden zal worden en intrede zal doen. De dienst zal worden gehouden op zondag 8 juli in de Regenboogkerk, en begint om 14.00 uur. Voorgangers in deze dienst zijn […]

Algemene communicatie over ‘Meer Samen’

Na de zomer van 2017 is binnen de PGO het gesprek gestart om voortaan, gelijk aan wat gebruikelijk is geworden tijdens de zomerperiode, de erediensten op zondagmorgen in één gebouw te houden. Dit was een van de uitkomsten van het proces dat de naam ‘Meer Samen’ heeft gekregen. Met alle belanghebbenden is hierover gesproken en […]

Save the date: Running Dinner 29 september 2018

Trakteer uzelf op een avond vol verrassingen! Zet zaterdag 29 september 2018 vanaf 17.30 uur in de Regenboogkerk alvast in uw agenda. Meer informatie volgt na de zomervakantie of kijk alvast op de website Voorbereidingsgroep Running Dinner

Bericht van overlijden (i.p.v. afkondiging)

Op vrijdag 1 juni jl. is dhr. Martinus (Ties) de Jong overleden op de leeftijd van 98 jaar. Hij was als anesthesist verbonden aan het LUMC en woonde in Oegstgeest. Met zijn vrouw en hun drie kinderen was hij kerkelijk verbonden aan de Marekerk in Leiden. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde hij […]

17 juni 2018, Job 3, 1 – 5 en 10, 18 – 22 en Marcus 4, 30 – 32; ds. A. Verburg

Gebed van toenadering Kyriegebed Gebed van de zondag Met de kinderenJullie gaan van de basisschool af, bijna klaar.Wat vond je het mooiste?Wat was niet fijn? Ik heb er zelf ook even over nagedacht:Het mooiste vond ik wanneer Juf IJdo uit de Bijbel vertelde.Dat kon ze heel goed.Ze kon zó over de tocht van het volk […]

Stel je eens voor… een Kerkenfestival in Oegstgeest, mei 2019

Die pinkstervieringen, ooit op het terrein van het Zendingshuis, of die oecumenische Vredesdiensten in sporthal De Voscuyl…. Met zijn allen als kerkmensen van heel Oegstgeest, betrokken bij een grote, inspirerende happening! Niet alleen voor kerkmensen, maar voor iedereen in ons dorp… zou dat nog eens een keer kunnen? Regelmatig wordt ernaar gevraagd. De Raad van […]

10 juni 2018, Job 2 en Marcus 3, 20 – 30; ds. A. Verburg

Job 2 en Marcus 3, 20 – 30 GWK, 10 juni 2018 Gebed van toenadering Kyriegebed Gebed van de zondag Inleiding op lezingenVandaag lezen we voor de tweede keer achter elkaar uit JobIk heb vorige week in de Regenboogkerk aangekondigd dat ik een serie van vier preken over het boek Job zou houden omdat ons […]

3 juni 2018, Job 1 en Marcus 3, 1 – 6; ds. A. Verburg

Job 1 en Marcus 3, 1 – 6 RBK, 3 juni 2018 Gebed van toenadering Kyrie-gebed Gebed van de zondag Met de kinderenIk ga jullie drie keer hetzelfde verhaaltje vertellen.Maar het loopt steeds iets anders af.Het gaat over kinderen die met hun ouders naar een sportwinkel gaan.Daar hebben ze spullen voor allerlei sporten zoals tennis […]