De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest nodigt u van harte uit voor de feestelijke eredienst waarin ds. R.C. Veldman als gemeentepredikant aan onze gemeente verbonden zal worden en intrede zal doen.

De dienst zal worden gehouden op zondag 8 juli in de Regenboogkerk, en begint om 14.00 uur.
Voorgangers in deze dienst zijn ds. A. Verburg, ds. I.E. van der Heul en ds. R.C. Veldman.

Tijdens de dienst zal er kinderopvang en kindernevendienst zijn.
Na afloop van de dienst is er een informeel samenzijn. Ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd

P.S. Wilt u voor deze dienst gebruik maken van de autodienst, neem dan contact op met Dhr. Dirk Jan de Ruijter sr. (tel. 071 517 6158).
NB. Er zal deze zondag om 10 uur geen eredienst zijn.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Mirjam Huizer, scriba