Collectebonnen bestellen nu nog makkelijker!

Giften aan de kerk zijn – onder bepaalde voorwaarden – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat uw giften worden afgetrokken van het inkomen waarover u belasting moet betalen. Dat levert een belastingvoordeel op van tenminste 36% van de gift en in veel gevallen nog meer. Een van de voorwaarden voor die belastingaftrek is dat […]

Periodieke schenkingen

Gemeenteleden die regelmatig een financiële bijdrage aan de PGO geven, kunnen dat vastleggen in een overeenkomst, zodat de bijdrage volledig fiscaal aftrekbaar is. Normale schenkingen zijn alleen aftrekbaar boven 1 procent, en tot een maximum van 10%, van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke schenking. Dat was vóór 1 januari 2014 al […]

Incasso’s bijdragen voor de Kerk in juni en juli

Eerder heb ik u al laten weten dat in de maand juni bij het verwerken van de incasso’s voor de bijdragen voor de Kerk iets is misgegaan. Als u toestemming had gegeven om de door u toegezegde bijdrage voor de Kerk in juni te laten incasseren, hebt u dat al gemerkt: er is in juni […]

Kerkerf

Het erf van de Regenboogkerk ziet er (ondanks de rioolperikelen) mooi uit! En het is geweldig dat er zeer regelmatig, door verschillende mensen onkruid wordt gewied. Het zou echter fijn zijn als de coördinatie van deze activiteiten bij één persoon komt te liggen. Iemand die het leuk vindt een oogje op de planten te houden, […]

Gelezen in OKe

Het Hooglied, lied der liederen; Plan voor een Kerkenfestival in Oegstgeest in mei 2019; welkom voor ds Rian Veldman; de privacywetgeving; “Meer Samen”, versterken van gevoel van onderlinge verbondenheid in onze gemeente; aankondiging Startzondag op 2 september en nog veel meer. Kijk in de OKe van Juli/Augustus    

Verstopping riool Regenboogkerk

Net nu het erf van de Regenboogkerk er zo mooi bij ligt, hebben we helaas moeten constateren dat het riool van de Regenboogkerk niet goed functioneert. Bij hevige regenbuien en intensief gebruik van de toiletten bleek dat het (afval)water niet goed wordt afgevoerd. Onderzoek heeft aangetoond dat het riool aan de noordkant van de kerk […]

Incasso toegezegde bijdrage voor de Kerk in juni niet geïncasseerd

Elke maand stuurt het Dienstencentrum van de PKN namens de PGO incasso’s uit voor het incasseren van de voor die maand toegezegde bijdragen voor de Kerk, Diaconie, Werelddiaconaat en Zending. Dat gaat al jaren goed. In de maand juni is er bij het verwerken van de incasso’s voor de bijdragen voor de Kerk iets misgegaan. […]

1 juli 2018, ds. Casper van Dongen – Marcus 5:21-34 – Reinheid

OEGSTGEEST, Regenboogkerk, 1 juli 2018, voorganger ds Casper van Dongen; Lied 747 v1,2,3; 299e (kyrië&gloria); Psalm 119:137-144, Ps119v53,54; Marcus 5:21-34, Ps.119v55,56; Marcus 5:21-34, 35-43. Lied 245; Lied 747 v4,5,8. Gemeente van Jezus Christus,Bij dit verhaal –eigenlijk twee verhalen: over het dochtertje van Jaïrus –die 12 jaar oud is- en de vrouw die al 12 jaar […]