Berichten van juli 2018

4 Items

Gelezen in OKe

Het Hooglied, lied der liederen; Plan voor een Kerkenfestival in Oegstgeest in mei 2019; welkom voor ds Rian Veldman; de privacywetgeving; “Meer Samen”, versterken van gevoel van onderlinge verbondenheid in onze gemeente; aankondiging Startzondag op 2 september en nog veel meer. Kijk in de OKe van Juli/Augustus    

Telefoonnummers rechtstreeks te bellen via smartphone

Vanaf heden is het mogelijk om met uw smartphone een telefoonnummer op de website te bellen door middel van een druk op de groene knop. Als u de website met uw mobiele telefoon benadert (www.pgoegstgeest.nl), kunt u het nummer van uw keuze bellen zonder dat u de cijfers hoeft in te toetsen. U klikt gewoon […]

Verstopping riool Regenboogkerk

Net nu het erf van de Regenboogkerk er zo mooi bij ligt, hebben we helaas moeten constateren dat het riool van de Regenboogkerk niet goed functioneert. Bij hevige regenbuien en intensief gebruik van de toiletten bleek dat het (afval)water niet goed wordt afgevoerd. Onderzoek heeft aangetoond dat het riool aan de noordkant van de kerk […]

Incasso toegezegde bijdrage voor de Kerk in juni niet geïncasseerd

Elke maand stuurt het Dienstencentrum van de PKN namens de PGO incasso’s uit voor het incasseren van de voor die maand toegezegde bijdragen voor de Kerk, Diaconie, Werelddiaconaat en Zending. Dat gaat al jaren goed. In de maand juni is er bij het verwerken van de incasso’s voor de bijdragen voor de Kerk iets misgegaan. […]