Collectebonnen bestellen nu nog makkelijker!

Giften aan de kerk zijn – onder bepaalde voorwaarden – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat uw giften worden afgetrokken van het inkomen waarover u belasting moet betalen. Dat levert een belastingvoordeel op van tenminste 36% van de gift en in veel gevallen nog meer. Een van de voorwaarden voor die belastingaftrek is dat u die giften moet kunnen aantonen. En dat kan niet bij contante giften in de collectezak: u krijgt daar immers geen kwitantie voor.
Daarom wijs ik u graag op de mogelijkheid om ook uw bijdragen aan de kerkcollectes aftrekbaar te maken door gebruik te maken van collectebonnen. Met collectebonnen kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. Collectebonnen kunnen hier worden besteld. Ontdek het gemak waarmee u collectebonnen bestelt, betaalt en thuis laat bezorgen.

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters