Incasso toegezegde bijdrage voor de Kerk in juni niet geïncasseerd

Elke maand stuurt het Dienstencentrum van de PKN namens de PGO incasso’s uit voor het incasseren van de voor die maand toegezegde bijdragen voor de Kerk, Diaconie, Werelddiaconaat en Zending. Dat gaat al jaren goed. In de maand juni is er bij het verwerken van de incasso’s voor de bijdragen voor de Kerk iets misgegaan. Als u toestemming had gegeven om de door u toegezegde bijdrage voor de Kerk in juni te incasseren, hebt u dat waarschijnlijk al gemerkt. Er is geen bedrag van uw bankrekening voor de Kerk afgeschreven. Het

Dienstencentrum van de PKN probeert in nauwe samenwerking met de betrokken banken het probleem op te lossen en de toegezegde bijdragen namens de PGO alsnog te incasseren.

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters