Incasso’s bijdragen voor de Kerk in juni en juli

Eerder heb ik u al laten weten dat in de maand juni bij het verwerken van de incasso’s voor de bijdragen voor de Kerk iets is misgegaan. Als u toestemming had gegeven om de door u toegezegde bijdrage voor de Kerk in juni te laten incasseren, hebt u dat al gemerkt: er is in juni geen bedrag van uw bankrekening afgeschreven. Het Dienstencentrum van de PKN heeft geregeld dat de toegezegde bijdragen alsnog op 25 juli zijn geïncasseerd. De voor de maand juli toegezegde bijdragen voor de Kerk zullen daardoor pas op 31 juliworden geïncasseerd.
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters