Periodieke schenkingen

Gemeenteleden die regelmatig een financiële bijdrage aan de PGO geven, kunnen dat vastleggen in een overeenkomst, zodat de bijdrage volledig fiscaal aftrekbaar is. Normale schenkingen zijn alleen aftrekbaar boven 1 procent, en tot een maximum van 10%, van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke schenking. Dat was vóór 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke schenking kan nu ook via een overeenkomst tussen de schenker en de kerk worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. De overeenkomst voor een periodieke schenking heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. Uitgebreide informatie over de regeling en overeenkomstformulieren voor Kerk, Diaconie, Werelddiaconaat en Zending vindt u hier.
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters