Kerkelijk bureau gesloten

Kerkelijk Bureau gesloten – Het Kerkelijk Bureau is van ma. 3 t/m vr. 7 sept. gesloten. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met penningmeester Thijs Breet E-Mail.06-12554478 De Ledenadministratie is dinsdagochtend 4 sept., 10.00-12.00 uur wél open. Thijs Breet, penningm. College v. Kerkrentmeesters

Zondag 16 september, Dove kerkgangers te gast

Dove kerkgangers te gast – Zo. 16 sept. zal een aantal doven te gast in zijn in onze dienst. Gewoonlijk gaan ze om de week naar een speciale dienst voor doven in de kapelzaal van de Scheppingskerk in Leiderdorp. Voorgangers komen uit diverse kerken. Ik heb dat de afgelopen jaren ook regelmatig mogen doen, met […]

Zendingserfgoedkalender 2019

De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste editie van 2015 een groot succes. Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK), die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven, voortgezet. De nieuwe Zendingserfgoedkalender heeft als thema: Laat de kinderen tot mij komen. De kalender wordt gesierd door bijzondere en authentiek traditionele schilderkunst van het […]

Laat je stem klinken in de nieuwe PGO-cantorij!

Vanaf 1 oktober aanstaande begint onze nieuwe cantorij en daar zoeken we nog stemmen voor. Als Kerkenraad nodigen we alle leden van de PGO dan ook van harte uit om te komen zingen in onze nieuwe cantorij. De repetities vinden plaats op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Regenboogkerk. Vind je het […]

Koffiekamer start nieuw seizoen

Al een geruim aantal jaren ontmoeten wij elkaar op de eerste donderdag van de maand. Voor velen heeft deze ontmoeting een belangrijke functie als beleving van het met elkaar ‘gemeente’ zijn. Ieder mag zich welkom voelen, want deze koffiekamer staat open voor iedereen. Na de onderbreking van de zomer starten we op donderdag 6 september […]

Riool Regenboogkerk

De verstopping van het riool is verholpen. Het riool aan de noordkant bleek gedeeltelijk te zijn ingestort en was bij de taxusboom geblokkeerd door wortels van die boom. Dit riool is compleet vervangen, gedeeltelijk door de oude gresbuizen te vervangen door pvc-buizen en gedeeltelijk door in de nog goede gresbuizen een pvc-buis te schuiven. Het […]

Koffiekamer start nieuw seizoen

Al een geruim aantal jaren ontmoeten wij elkaar op de eerste donderdag van de maand. Voor velen heeft deze ontmoeting een belangrijke functie als beleving van het met elkaar ‘gemeente’ zijn. Ieder mag zich welkom voelen, want deze koffiekamer staat open voor iedereen. Na de onderbreking van de zomer starten we op donderdag 6 september […]

12 augustus 2018, ‘Groeien van de kruimels..! ‘ GWK, ds. A. Verburg

Efeziërs 4, 7 – 16 en Marcus 7, 24 – 30 GWK, 12 augustus 2018 Gebed van toenadering Lieve God,Wij zijn naar uw huis gekomen.Geef dat we ons thuis mogen voelenEn daarna weer ‘van huis uit’Gesterkt verder leven.Door Jezus Christus, onze Heer. Amen Kyrië gebedAl de aarde beeft, God,En de bossen branden;Als we geliefde mensen […]

Startzondag 2 september in de Groene Kerk

Startzondag 2 september in de Groene Kerk: ‘Een goed gesprek’ Uitnodiging aan alle gemeenteleden Het thema van de startzondag is ‘Een goed gesprek’. We combineren onze startzondag met de landelijke campagne ‘ kerkproeverij’, net als vorig jaar. We willen hiermee verder denken over hoe we nog meer inhoud kunt geven aan ‘proeven van de kerk’. […]

5 augustus 2018 , Van ‘zwervers-te-gast’ tot ‘kind-aan-huis’, GWK, ds. A. Verburg

Efeziërs 3, 1 – 13 en Deut. 10, 12 – 21 GWK, 5 augustus 2018 Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 1.Er klopt iets niet als je de twee Schriftlezingen van vanmorgen naast elkaar legt.De lezing uit Deuteronomium begint met te zeggen:Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan […]