De verstopping van het riool is verholpen. Het riool aan de noordkant bleek gedeeltelijk te zijn ingestort en was bij de taxusboom geblokkeerd door wortels van die boom. Dit riool is compleet vervangen, gedeeltelijk door de oude gresbuizen te vervangen door pvc-buizen en gedeeltelijk door in de nog goede gresbuizen een pvc-buis te schuiven. Het riool achter (ten westen) en ten zuiden van de kerk is schoongespoten en geïnspecteerd. Er zijn geen problemen geconstateerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Dirk Schaap Rioolservice en Aannemers- & Hoveniersbedrijf J. Jonker & Zn uit Katwijk. Dat hebben ze zodanig goed gedaan dat het erf van de Regenboogkerk er weer als voorheen bijligt. Alsof er niets is gebeurd…
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters