Startzondag 2 september in de Groene Kerk: ‘Een goed gesprek’

Uitnodiging aan alle gemeenteleden

Het thema van de startzondag is ‘Een goed gesprek’. We combineren onze startzondag met de landelijke campagne ‘ kerkproeverij’, net als vorig jaar. We willen hiermee verder denken over hoe we nog meer inhoud kunt geven aan ‘proeven van de kerk’. Vorig jaar hebben we mensen uitgenodigd om (weer eens) naar de kerk te gaan. Nu willen we elkaar beter leren kennen door een goed gesprek. In de dienst gaat het over Jezus die aan zijn discipelen vraagt: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Misschien beantwoorden vaste kerkgangers en nieuwe bezoekers die vraag wel helemaal niet zo verschillend. Het is een goed gesprek waard om daarachter te komen. Sowieso is aandacht en een goed gesprek iets wat we in de kerk belangrijk vinden en schaars geworden is in de wereld waarin we leven. Daarom een programma met oog voor woord en daad.

10.00 uur een viering die ook voor kinderen verstaanbaar is. Die zullen dan ook in de dienst blijven.

11.00 uur allerlei vormen van ‘een goed gesprek’.
• pastoraat in een groep
• gesprekstof voor tijdens een wandeling met z’n tweeën
• In de tent van de kindernevendienst kunt u praten over Kinderbijbels en vertellen van Bijbelverhalen aan kinderen.

12.00 uur proeven of smaakmaker worden
• Er zullen van alle taakgroepen leden aanwezig zijn met kaartjes waarop taken staan. Hier kunt u rondkijken en vragen stellen over taken voor af en toe of taken om eens te proberen om te kijken of dat misschien iets voor u is.

Praten gaat gemakkelijker onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers. Gemeenteleden hebben gebakken en dat mag geproefd worden. Tast toe!

13.00 uur We sluiten af met een heerlijke lunch.

Wilt u nog iets meer weten, meehelpen met klaarzetten of iets lekkers bakken, dan is dat natuurlijk meer dan welkom. Wilt u dan contact opnemen met Iris vóór 30 augustus: 06-19194804 stuur E-Mail

We kijken uit naar u en de mensen die u meebrengt op de startzondag,
Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
Marien den Boer, voorzitter
Mirjam Huizer, scriba