De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste editie van 2015 een groot succes. Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK), die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven, voortgezet.

De nieuwe Zendingserfgoedkalender heeft als thema: Laat de kinderen tot mij komen.
De kalender wordt gesierd door bijzondere en authentiek traditionele schilderkunst van het Indonesische eiland Bali: afbeeldingen van geschilderde Bijbelverhalen in de Balinese wajang of kamasan stijl. Een schilderstijl die teruggaat op de traditionele hofschilderkunst van het Hindoeïstische Balinese rijk zoals deze zich vanaf de 13e eeuw op dit eiland heeft ontwikkeld. Een minutieuze penseelstijl waarbij de weergave geheel in de Balinese context wordt weergegeven met verwijzing naar natuur en cultuur.
De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Bali en gaat in op de belangrijke plek die het Hindoeïsme op Bali inneemt. Ook de geschiedenis van de zending en de betrekkelijk kleine kerk hier wordt belicht. Tot slot wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van schilderkunst op dit paradijselijke eiland.
Op 9, 16, 23 en 30 september, kunt u de kalender na afloop van de dienst kopen voor € 9. (Neemt u gepast geld of een briefje van 10 euro mee?)

Namens de taakgroep Diaconaat en Zending,
Martine Delver, diaken ZWO
Nereida Lugo-Flores

Zie ook de poster

De kalender kan ook bij ons besteld worden:
Martine Delver E-Mail of 071-5172888; en
Nereida Lugo E-Mail of 06-14648386.