Net als vorig jaar willen we aan het begin van het winterseizoen graag de gelegenheid hebben om elkaar bij te praten over wat er gaande is in onze gemeente. Wilt u daarom bovengenoemde datum alvast reserveren in uw agenda? Nadere informatie volgt in de komende gemeenteberichten, op de website en via e-mail.
Namens de kerkenraad PGO, Marien den Boer, voorzitter