Gemeentevergadering op maandag 8 oktober in de Regenboogkerk

Uit eerdere gemeentebijeenkomsten kwam naar voren, dat het op prijs wordt gesteld als er twee keer per jaar, in het voor- en najaar, een gemeenteavond wordt georganiseerd. Bijpraten over wat er gaande is in de gemeente en vragen kunnen stellen, maar vooral bij elkaar zijn rond wat ons bindt: geloof.

Daarom nodigen wij u van harte uit voor de najaars-gemeenteavond op:

Maandag 8 oktober 2018 om 20:00 uur in de Regenboogkerk

U bent van harte welkom om vanaf 19:30 uur de Regenboogkerk binnen te lopen en met een kop koffie of thee een plekje te zoeken. Om 20.00 uur gaan we van start en zal het College van Kerkrentmeesters ons informeren over de financiën en andere zaken. Daarna zullen de predikanten een verdiepend en enerverend deel van de avond verzorgen. Ik zal daar niet teveel over zeggen, waarbij ik een beroep doe op uw nieuwsgierigheid (in de hoop dat niets menselijks u vreemd is). Vanzelfsprekend zullen we stilstaan bij “Meer Samen”.
We sluiten het vergaderdeel van de avond op tijd af, zodat er nog gelegenheid is om met elkaar het glas te heffen.

Namens de kerkenraad hoop ik van harte dat we elkaar op 8 oktober ontmoeten.

Hartelijke groet, Marien den Boer, voorzitter