Kerkbalans 2019

– Ja, u ziet het goed. De voorbereidingen voor Kerkbalans zijn alweer begonnen. Zoals elk jaar, zullen wij binnenkort zo’n kleine 100 gemeenteleden benaderen en hen vragen te helpen bij het bezorgen en weer ophalen van de Kerkbalans-enveloppen. Nu is het elk jaar wel zo dat er enkele van die lopers om verschillende redenen uitvallen… Daarom nodigen wij u van harte uit om u voor dit kleine stukje kerkenwerk op te geven bij Dirk Jan de Ruijter sr., e-mail: d-j.de.ruijter@hetnet.nl of 071-517 61 58.