Maandelijkse koffiebijeenkomst Regenboogkerk

Op vrijdag 14 september is de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan te Oegstgeest. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Komt U ook? Ds. Aart Verburg zal vertellen over de reis naar Patmos, die hij rond Pinksteren dit jaar maakte met een groep kerkmensen uit Oegstgeest. Patmos is het eiland waar Johannes de Openbaring ontving, toen hij daar gevangen zat en uitkeek over zee naar de kust van Klein-Azië. Daar aan de overkant – onbereikbaar voor hem – lagen de steden waar kleine, christelijke gemeenschappen waren ontstaan die het moeilijk hadden. Wat zou hij graag bij hen zijn geweest… En hoe zou het verder gaan, met de kerk, met de wereld. En dan krijgt Johannes die visoenen over de toekomst van de wereld; die dan dus ook gaan over de toekomst van de kerk. Ze kunnen ook gelezen worden als visioenen die iets over ons persoonlijke leven of geloven zeggen. Het werd een bijzondere reis. Door de plek en de Bijbelse achtergrond ervan, door ontmoetingen met mensen onderweg en van de Grieks-orthodoxe kerk, door gesprekken over de bootvluchtelingen die ‘van overzee’ naar de Griekse eilanden komen… Aart Verburg zal vertellen en, als het lukt, wat foto’s en een enkel kort filmpje laten zien! Wanneer het moeilijk voor u is om zelfstandig naar de kerk te komen, kunt u voor vervoer contact opnemen met dhr. Evert Wieman tel. 071-517 22 22 of met mw. Trudy Roelofsen tel: 071-515 57 39 (eventueel voicemail inspreken!). Wilt U de dag vóór de koffieochtend een van beide personen bellen, als u gebruik wilt maken van vervoer? Namens de organisatoren van de ochtend, Bea de Kogel-van der Wal