Met spoed gevraagd: coördinator verspreiding Oké

Het Oegstgeester Kerkblad is uniek: oecumenisch, mooi vormgegeven, en het wordt maar liefst elf keer per jaar huis-aan-huis verspreid. Bij het maken zijn een heleboel vrijwilligers betrokken en bij de verspreiding ook. Ton Tieleman heeft de vorige coördinator een hele tijd vervangen, maar nu geeft hij het stokje door. Alleen is de vraag: aan wie? Daarom met klem deze oproep voor een nieuwe coördinator van de bezorging van ons dierbare blad Oké. De tijdsinvestering is 11 uur per maand. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden (vervangen rijders/lopers die stoppen of verhinderd zijn, adresstrookjes printen en snijden), als leiding 1 keer per maand aanwezig te zijn op de donderdagmiddag voorafgaand aan de verspreiding en om nazorg bij klachten (te weinig OKe’s, wel of geen Oké wensen te ontvangen e.d., bijwerken administratie). Als je deze taak op je wilt nemen, en we hopen van wel, kun je je melden bij Els van Leuken, secretaris van Oké: . Onze dank is groot, bij voorbaat.
Namens de redactie en de Raad v. Kerken, Iris van der Heul