PGO activiteiten

Vanaf september zal informatie over PGO-activiteiten alleen via de gemeenteberichten, OKe, PGO-website en e-mail worden verspreid. Mocht uw e-mailadres nog niet bekend zijn bij de ledenadministratie, dan kunt u het doorgeven via ledenadministratie@pgoegstgeest.nl.

Namens het Moderamen, Mirjam Huizer, scriba