Privacyverklaring

Vanaf 25 mei jl. moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Gemeente te Oegstgeest (PGO) wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. In de door de kerkenraad op 5 juli jl. vastgestelde privacyverklaring wordt beschreven hoe de PGO omgaat met persoonsgegevens. Er wordt aangeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Ook wordt uitgelegd hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. De kerkenraad vindt het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent en raadt u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. U kunt de privacyverklaring vinden op de PGO-website, rechts onderaan de webpagina. De privacyverklaring kan ook worden aangevraagd bij het Kerkelijk Bureau.
Thijs Breet, coördinator gegevensbeveiliging a.i.