Lotgenotengroep Partnerverlies

Het verlies van je partner is een ingrijpende gebeurtenis: er is geen gezamenlijke toekomst meer. Je staat er nu alleen voor en dat kan een wirwar van gevoelens met zich meebrengen. Hoe kun je leren leven mét dit grote verlies en wat betekent dit voor je geloof? Dit voorjaar zijn we een lotgenotengroep gestart voor mensen die hun partner zijn verloren. Het delen met lotgenoten kan fijn zijn door (h)erkenning van elkaars verhalen. Omdat we hebben gemerkt dat het beantwoordt aan een behoefte, willen we dit najaar een tweede serie dinsdagmiddagen organiseren:
6, 13 en 27 november en 4 december.
In 2019 op 8, 15, 22 en 29 januari.
Het minimum aantal om te starten is 6 personen, het maximum is 10. We ontmoeten elkaar in de achterruimte van de Regenboogkerk van 14.00-16.00 uur. Wij zullen zorg dragen voor o.a. de veiligheid en vertrouwelijkheid.
Je kunt je aanmelden bij Nelleke van der Oord tel: 071-515 56 20 of email: chris.nelleke@ziggo.nl. Na aanmelding maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek om te bekijken of deze groep op dit moment passend is. Wij hopen je binnenkort te ontmoeten.
Nelleke van der Oord en ds. Iris van der Heul