Maandelijkse koffiebijeenkomst Regenboogkerk

Op vrijdag 12 oktober is de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan te Oegstgeest. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is vooral ook bedoeld om elkaar te ontmoeten. Komt u ook?
Meindert Danhof, emeritus hoogleraar Farmacologie te Leiden, wil met ons nadenken over het vraagstuk van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, waarbij vragen aan de orde komen als: waarom is het nodig dat er steeds nieuwe medicijnen worden ontwikkeld?; wie bepaalt welke medicijnen worden ontwikkeld?; hoe worden ze ontwikkeld?; waarom is de prijs zo hoog?
Wanneer het moeilijk voor u is om zelfstandig naar de Regenboogkerk te komen, kunt u voor vervoer contact opnemen met de heer Karel Krijgsman tel: 071-515 67 15 of met mevrouw Trudy Roelofsen tel: 071-515 57 39(eventueel voicemail inspreken). Wilt u de dag vóór de koffieochtend een van beide personen bellen als u gebruik wilt maken van vervoer?
Namens de organisatoren, Bea de Kogel-van der Wal