Kerkasiel Bethel

Kerkasiel BethelMee naar de doorlopende dienst i.v.m. kerkasiel – Het kerkasiel dat aan fam. Tamrazyan wordt geboden, zal inmiddels niemand nog onbekend zijn. De dienst gaat nog even door en op dinsdag 11 december zal ds Iris van der Heul van 20.00-22.00 uureen bijdrage leveren. Geen dienst zonder gemeenteleden, dus ik wil u vragen mee […]

Kerkasiel Bethel

Kerkasiel Bethel Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel, voor de Armeense familie Tamrazyan. Die doorlopende dienst zorgt ervoor dat de Protestantse Kerk Den Haag kerkasiel verleent aan de familie die al negen jaar in Nederland woont, twee keer toestemming kreeg van de rechter […]

Vacatures

De PGO is voor diverse functies op zoek naar mensen.  Kijk voor meer informatie op de pagina Vacatures

Ringleiding Regenboogkerk

De Regenboogkerk beschikt over een goed werkende ringleiding. Indien u een hoortoestel hebt, kunt u van die ringleiding gebruik maken door uw hoortoestel op de T-stand te zetten. Niet overal in de kerk hebt u een goede ontvangst. Het is daarom zaak plaats te nemen op een van de stoelen met een rode zitting. Uiteraard […]

Conceptbegrotingen 2019

 De kerkenraad heeft onlangs de conceptbegrotingen voor 2019 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconie en Zending besproken. Op de PGO-website zijn samenvattingen geplaatst Lees hier . De volledige conceptbegrotingen 2019 liggen van maandag 12 t/m vrijdag 30 november ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6; maak even een telefonische afspraak tel: […]

Groetenactie Amnesty International

 Vandaag, 11 november, is er in de Regenboogkerk weer een Amnesty-groetenactie. Overal in de wereld worden de mensenrechten geschonden en worden journalisten en activisten van mensenrechtenorganisaties opgepakt. Amnesty International zet zich voor al deze mensen in. Acties hebben veel bereikt. We zouden het op prijs stellen als u een kaart wilt schrijven. U kunt na […]

Fietsenstalling Regenboogkerk

Dat zo veel kerkgangers op de fiets zouden komen hadden we niet verwacht. We hebben extra fietsenrekken geplaatst aan weerszijde van de ingang van de kerk, bij de nooduitgangen. U kunt uw fiets daar stallen of  • in het fietsenrek bij de ingang van de huiskamer aan de zuidzijde van de kerk   • in […]

Verlof

Vakantie – Van zaterdag 17 tot maandag 26 november is ds. Iris van der Heul met verlof.

Kerkasiel Bethel

Sinds afgelopen vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. Die doorlopende dienst zorgt ervoor dat de Protestantse Kerk Den Haag kerkasiel verleent aan de familie, die al negen jaar in Nederland woont, twee keer toestemming kreeg van de rechter om […]