Nu wij periodes van maanden in een van beide kerken onze eredienst houden, wordt de autodienst van beide kerken omgevormd tot één autodienst. In de nieuwe situatie blijven de rijders van beide kerken hun dienst vervullen. Gemakshalve: rijders van noord en rijders van zuid. In de meeste gevallen kennen de gebruikers hun rijders. Bij nieuwe gebruikers is het vrij wie gebeld wordt. Zij regelen onderling het transport. Het rooster met dienstdoende rijders zal worden opgenomen in Oké, onder het rooster kerkdiensten van de PGO. Tevens is het rooster op de website te vinden. (Op elke webpagina onderaan de bladzijde, in de zogenaamde “footer”). Lees hier
Wat te doen als u nieuw bent als gebruiker van de autodienst? U kijkt in Oké of op de website wie dienst heeft; u belt degene die dienst heeft en geeft aan dat u wilt meerijden; u spreekt een tijd af waarop u opgehaald wordt; na de dienst wordt u weer thuisgebracht.
Onder de groep rijders bevindt zich een aantal senioren. Daarom de oproep aan een ieder die bereid is enkele keren per halfjaar te rijden, zich aan te melden.
Coördinatoren autodienst:
Tim Reedijk, E: tim.reedijk@ziggo.nl, tel: 071-517 54 43;
Dirk Jan de Ruijter sr., E: d-j.de.ruijter@hetnet.nl, tel: 071-517 61 58.