De kerkenraad heeft onlangs de conceptbegrotingen voor 2019 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconie en Zending besproken. Op de PGO-website zijn samenvattingen geplaatst Lees hier . De volledige conceptbegrotingen 2019 liggen van maandag 12 t/m vrijdag 30 november ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6; maak even een telefonische afspraak tel: 071-517 54 98 voordat u langsgaat. Een elektronische kopie van de conceptbegroting van de PGO is aan te vragen bij penningmeester Thijs Breet E-Mail. Die van de Taakgroep Diaconie en Zending is aan te vragen bij penningmeester Lex Huisman E-Mail.Reacties op de concept-begrotingen kunnen tot uiterlijk 1 december worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. Huizer, Warmonderweg 2C, 2341 KV Oegstgeest; E-Mail. Tijdens de vergadering van de kerkenraad op 6 december zullen de reacties worden besproken en de begrotingen voor 2019 worden vastgesteld.
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters,
en Lex Huisman, penningmeester Taakgroep Diaconie en Zending