Vandaag, 11 november, is er in de Regenboogkerk weer een Amnesty-groetenactie. Overal in de wereld worden de mensenrechten geschonden en worden journalisten en activisten van mensenrechtenorganisaties opgepakt. Amnesty International zet zich voor al deze mensen in. Acties hebben veel bereikt. We zouden het op prijs stellen als u een kaart wilt schrijven. U kunt na afloop van de dienst in de Regenboogkerk een kaart meenemen met begeleidende tekst. De kaarten zijn al voorzien van een postzegel. Een postzegel voor het buitenland kost in 2018 € 1,40. Graag een bijdrage aan de kosten van de kaart en de postzegel in de Amnesty-collectebus die op de tafel staat in de Regenboogkerk. Alvast onze dank. Graag willen we u attent maken op de Amnesty-boekenmarkt in de Leo Kanner-school, hoek Hazenboslaan/Kennedylaan, op vrijdagavond 16 november van 19.00 tot 2100 uur en op zaterdag 17 november van 10.00 tot 17.00 uur. Alle boeken kosten 2 euro. U kunt daar ook boeken inleveren op maandag-avond 12 november van 19.00 tot 21.00 uur. Marijke Visser-van Overeem, Kerngroep Amnesty Oegstgeest