Kerkasiel Bethel
Mee naar de doorlopende dienst i.v.m. kerkasiel – Het kerkasiel dat aan fam. Tamrazyan wordt geboden, zal inmiddels niemand nog onbekend zijn. De dienst gaat nog even door en op dinsdag 11 december zal ds Iris van der Heul van 20.00-22.00 uureen bijdrage leveren. Geen dienst zonder gemeenteleden, dus ik wil u vragen mee te gaan. We verzamelen om 19.00 uurbij de Regenboogkerk. U bent ook van harte uitgenodigd om een lezing of gebed voor uw rekening te nemen of achter het orgel plaats te nemen. Meld je even aan via stuur E-Mail; en laat ook weten of je met de auto gaat. Ds. Iris van der Heul