Voorlopige resultaten actie Solidariteitskas 2018

De voorlopige opbrengst van de actie Solidariteitskas 2018 is € 5.287. Hartelijk dank aan de 221 geefsters / gevers. Mocht u nog willen bijdragen aan deze actie, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL17 INGB 0002 3412 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest, onder vermelding van ‘Solidariteitskas 2018’. Meer informatie over de Solidariteitskas vindt u op de website van de Protestante Kerk in Nederland: lees meer
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters