Gift voor vluchtelingenwerk van de Grieks-orthodoxe kerk op Samos

Rond Pinksteren dit jaar bracht een groep kerkmensen uit Oegstgeest op reis naar Patmos een bezoek aan de bisschop van Samos. We hoorden over het werk dat de kerk op Samos probeert te doen voor de vele vluchtelingen die ‘aanspoelen’. Bij de reünie van de reis besloten we geld bij elkaar te brengen om de kerk te steunen in haar zorg voor de vluchtelingen. De diaconie van de PGO verzamelde het geld en vulde dat aan met € 850 uit het eigen budget voor vluchtelingenwerk. Er kon een bedrag van € 2.813 overgemaakt worden.
Ds. Aart Verburg