Kerstviering senioren Dorpscentrum

Op woensdag 19 december van 16.30 uur tot ong. 19.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur) is er voor de senioren van Oegstgeest een kerstviering in het Dorpscentrum aan de Lijtweg, georganiseerd door de PGO. Het belooft een afwisselend programma te worden, waaraan o.a. Cappella pro Cantibus haar medewerking zal verlenen. Evenals andere jaren is er een eenvoudige maaltijd. U kunt zich vóór 12 december opgeven bij de onderstaande personen en als u niet op eigen gelegenheid kunt komen, kan er voor vervoer worden gezorgd. Aan het einde van de avond wordt er een collecte gehouden.
Mw. A. Brandt, tel: 071-517 43 86;
mw. G. Kooijman, tel: 06-18 39 26 04;
mw. W. Kwestro, tel: 071-517 41 93;
mw. M. de Ruijter, tel: 071-517 61 58 ,
of via E: johanwil.kwestro@casema.nl.
Namens de werkgroep, mw. W. Kwestro.