Telefoonnummers rechtstreeks te bellen via smartphone

Vanaf juli 2018 is het mogelijk om met uw smartphone een telefoonnummer op de website te bellen door middel van een druk op de groene knop. Als u de website met uw mobiele telefoon benadert (www.pgoegstgeest.nl), kunt u het nummer van uw keuze bellen zonder dat u de cijfers hoeft in te toetsen. U klikt […]

Kerkasiel Bethelkerk in Den Haag

Op 29 januari heeft de regering besloten tot een ruimere toepassing van het kinderpardon voor kinderen die daar aanspraak op hebben gemaakt. Er is voldoende garantie dat de leden van familie Tamrazyan niet zullen worden gearresteerd als ze buiten komen. Daarmee is het doel van de ‘Kerkasieldienst’ bereikt. Er is goede hoop dat de familie […]

Zing je mee met het tafelgebed op 10 maart?

Op zondag 10 maart organiseert de Taakgroep Jeugd en Jongeren in samenwerking met ds. Rian Veldman een gezinsdienst rondom en met de Maaltijd van de Heer. Bij de viering van de Maaltijd willen we dan graag het tafelgebed van Bart Robbers en Paul Schollaert (Liedboek 403c) zingen. Dit gezongen tafelgebed wordt gezongen in afwisseling tussen […]

20 januari 2019, Thema: Feest zet de zaak op scherp; let maar op… Ester 2, 1 – 17 en Johannes 2, 1 – 11; ds. A. Verburg

Gebed van toenaderingGoede God,Uw kinderen zijn overal op aardeOp zoek naar leven en naar recht.Wij zoeken het hier,Bij U, bij elkaar.Wij zijn hier in het vertrouwenDat U ons wel weet te vinden.Amen. KyriegebedTrouwe God, bron van leven en liefde, wat wij niet allemaal met ons meesjouwen…Alles wat onaf of beschadigd is, alles wat mislukte, nare […]

Gelezen in OKE Januari 2019

Deze maand kunt U in OKE onder meer artikelen lezen over het thema pelgrimage; een pleidooi voor een “Groene Kerk”; mededelingen uit de Kerkenraad; Actie Kerkbalans; en een interview met ds Rian Veldman over zijn eerste kerst in Oegstgeest lees de OKE

Kerkbalans 2019 ‘Geef voor je kerk’ van start!

De Actie Kerkbalans 2019 is gisteren om precies 13.00 uur gestart met het luiden van de klok van de Groene of Willibrord Kerk en een lunch voor de Kerkbalans-vrijwilligers in Willibrords Erf. De actie duurt tot zondag 3 februari. Wij vragen u alert te zijn op uw mailbox als u hebt aangegeven digitaal uw toezegging […]

Taakgroep Diaconie en Zending: Kerstgroet vanuit Project Care4malawi

Beste gemeente: Eind december ontving de taakgroep een kerstgroet van Gert en Rieneke van de Pol. Vanaf 2017 ondersteunt onze gemeente dit project met een financiële bijdrage voor 4 jaar. Gert werkt als predikant daar samen met de Presbyteriaanse Kerk aan het project van toename van Bijbelkennis in woord en daad door gezamenlijke Bijbelstudies. Rieneke […]

Uitnodiging huiskamergesprekken sectie Noord (Haaswijk)

Thema: Deel je leven – Bij een huiskamergesprek ontmoeten we elkaar in een informele sfeer. Aan de hand van een verrassende, creatieve werkvorm delen we met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en ons geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend en verbindend werkt in de gemeente. Het gaat hierbij om ontmoeting, […]

Kerkbalans 2019 ‘Geef voor je kerk’

Het jaar is net begonnen, maar wij tellen af. Als u dit leest, hebben we na vandaag nog zes dagen te gaan en dan start Kerkbalans 2019 met het luiden van de klok van de Groene of Willibrord Kerk om precies 13.00 uur op zaterdag 19 januari. Wij vragen u daarna alert te zijn op […]

PKN neemt afstand van Nashville-verklaring

De Protestantse Gemeente Oegstgeest ondersteunt de reactie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de oproep van de scriba van de PKN rond de zogenaamde Nashville-verklaring. Dominee De Reuver (scriba PKN) spreekt uit dat de PKN het goede gesprek wil voeren over seksualiteit, geaardheid en het huwelijk. De Nashville-verklaring draagt hier niet aan bij. In […]