Berichten van januari 2019

9 Items

Gelezen in OKE Januari 2019

Deze maand kunt U in OKE onder meer artikelen lezen over het thema pelgrimage; een pleidooi voor een “Groene Kerk”; mededelingen uit de Kerkenraad; Actie Kerkbalans; en een interview met ds Rian Veldman over zijn eerste kerst in Oegstgeest lees de OKE

Kerkbalans 2019 ‘Geef voor je kerk’ van start!

De Actie Kerkbalans 2019 is gisteren om precies 13.00 uur gestart met het luiden van de klok van de Groene of Willibrord Kerk en een lunch voor de Kerkbalans-vrijwilligers in Willibrords Erf. De actie duurt tot zondag 3 februari. Wij vragen u alert te zijn op uw mailbox als u hebt aangegeven digitaal uw toezegging […]

Taakgroep Diaconie en Zending: Kerstgroet vanuit Project Care4malawi

Beste gemeente: Eind december ontving de taakgroep een kerstgroet van Gert en Rieneke van de Pol. Vanaf 2017 ondersteunt onze gemeente dit project met een financiële bijdrage voor 4 jaar. Gert werkt als predikant daar samen met de Presbyteriaanse Kerk aan het project van toename van Bijbelkennis in woord en daad door gezamenlijke Bijbelstudies. Rieneke […]

Uitnodiging huiskamergesprekken sectie Noord (Haaswijk)

Thema: Deel je leven – Bij een huiskamergesprek ontmoeten we elkaar in een informele sfeer. Aan de hand van een verrassende, creatieve werkvorm delen we met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en ons geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend en verbindend werkt in de gemeente. Het gaat hierbij om ontmoeting, […]

Kerkbalans 2019 ‘Geef voor je kerk’

Het jaar is net begonnen, maar wij tellen af. Als u dit leest, hebben we na vandaag nog zes dagen te gaan en dan start Kerkbalans 2019 met het luiden van de klok van de Groene of Willibrord Kerk om precies 13.00 uur op zaterdag 19 januari. Wij vragen u daarna alert te zijn op […]

PKN neemt afstand van Nashville-verklaring

De Protestantse Gemeente Oegstgeest ondersteunt de reactie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de oproep van de scriba van de PKN rond de zogenaamde Nashville-verklaring. Dominee De Reuver (scriba PKN) spreekt uit dat de PKN het goede gesprek wil voeren over seksualiteit, geaardheid en het huwelijk. De Nashville-verklaring draagt hier niet aan bij. In […]

Voor hetzelfde geld geeft u meer – periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer – periodieke gift Waarschijnlijk weet u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot het maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. […]

Nieuw doel voor de opbrengst van de zendingsbus: christenen in Pakistan

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Kerk van Pakistan, dat onze gemeente vanaf januari zal steunen via de opbrengsten van de zendingsbus. Pakistan ontstond in 1947 na Britse overheersing. Vanaf de 1e eeuw verspreiden missionarissen het christelijke geloof in het huidige Pakistan. Nu zijn bijna 3 miljoen van de 200 […]

Kerkasiel Bethelkerk in Den Haag

Sinds 26 oktober ‘vorig jaar’ wordt een doorlopende kerkdienst gehouden in Den Haag, in buurt- en kerkhuis Bethel, voor de Armeense fam. Tamrazyan en voor een ruimere toepassing van het ‘kinderpardon’. Ds. Rian Veldman zal vanavond (6 januari) voorgaan: van 22.00-00.00 uur. Wie wil meerijden om het kerkasiel te ondersteunen / de viering bij te […]