Kerkasiel Bethelkerk in Den Haag

Op 29 januari heeft de regering besloten tot een ruimere toepassing van het kinderpardon voor kinderen die daar aanspraak op hebben gemaakt. Er is voldoende garantie dat de leden van familie Tamrazyan niet zullen worden gearresteerd als ze buiten komen. Daarmee is het doel van de ‘Kerkasieldienst’ bereikt. Er is goede hoop dat de familie nu in Nederland mag blijven. De kerkasieldienst is op 30 januari om 13.30 uur dankbaar afgesloten met de viering van de Maaltijd van de Heer. Later zal nog een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd. Namens de collega’s wil ik de PGO en in het bijzonder de mensen die zijn mee geweest naar de ‘dienst’, ook op ongebruikelijke tijden, hartelijk bedanken voor de steun en de verbondenheid, die we bij het deelnemen aan en voorgaan in de kerkasieldienst hebben ervaren.
Namens de predikanten: Aart Verburg