De Actie Kerkbalans 2019 is gisteren om precies 13.00 uur gestart met het luiden van de klok van de Groene of Willibrord Kerk en een lunch voor de Kerkbalans-vrijwilligers in Willibrords Erf. De actie duurt tot zondag 3 februari. Wij vragen u alert te zijn op uw mailbox als u hebt aangegeven digitaal uw toezegging voor de Kerk te willen doen. U ontvangt twee e-mails: één met de uitnodiging een toezegging te doen en één met een link naar het elektronische toezeggingsformulier. Graag het formulier vóór 3 februari invullen. Als u niet hebt aangegeven uw toezegging digitaal te willen doen, krijgt u deze week een toezeggingsbrief thuisbezorgd. Zo’n tachtig Kerkbalans-lopers gaan de komende week door weer en wind de toezeggingsbrieven persoonlijk bezorgen en halen ze een week later weer bij u op. Vul tijdig het toezeggingsformulier in en leg het klaar voor de Kerkbalans-loper. Geloven kost niets, maar om dat met elkaar te vieren wel. Daarom, neem de uitnodiging aan voor het doen van een toezegging en doe mee. Lees meer
LET OP: In voorgaande jaren werd tijdens de Actie Kerkbalans ook de mogelijkheid geboden toezeggingen te doen voor de Diaconie, het Werelddiaconaat en de Zending. Daarvoor zult u nu apart in april 2019 worden benaderd door de Taakgroep Diaconaat en Zending.

Kerkbalanscommissie 2019