PKN neemt afstand van Nashville-verklaring

De Protestantse Gemeente Oegstgeest ondersteunt de reactie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de oproep van de scriba van de PKN rond de zogenaamde Nashville-verklaring.

Dominee De Reuver (scriba PKN) spreekt uit dat de PKN het goede gesprek wil voeren over seksualiteit, geaardheid en het huwelijk. De Nashville-verklaring draagt hier niet aan bij.

In onze visie is iedereen welkom in onze gemeente, ongeacht geslacht of geaardheid, zoals ook verwoord op onze website.Lees hier de officiële reactie van de PKN

Persbericht:
Protestantse Gemeente Oegstgeest hijst regenboogvlag

Aandacht in kerkdienst voor inclusiviteit Oegstgeest – Op zondagmorgen 13 januari was er in de kerkdienst bijzondere aandacht voor de LHBTQ-gemeenschap in en buiten de kerk. Dit naar aanleiding van de vorige week gepubliceerde Nashville-verklaring. Na afloop van de dienst heeft de voorzitter van de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO), Marien den Boer, de regenboogvlag gehesen. De vlag werd gehesen als teken dat iedereen welkom is, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur of overtuiging. Op 6 januari werd de Nashville-verklaring openbaar, getekend door meer dan 200 predikanten, waarvan een duidelijke minderheid uit de Protestantse Kerk in Nederland. Het is een verklaring die zich op een uitsluitende manier uitspreekt over de LHBTQ-gemeenschap.

Iedereen is welkom bij de PGO
De Kerkenraad van de PGO heeft afgelopen donderdag in haar vergadering nogmaals uitgesproken dat iedereen in de PGO welkom is. Dit staat ook beschreven in de visienota ‘Ik zie jou en jij mij’. Als teken hiervan was de regenboog een belangrijk symbool in de kerkdienst. De regenboog is het veelkleurig verbondsteken. De hele dienst werd hij geprojecteerd en diverse mensen droegen hem als symbool bij zich.
Na afloop van de dienst hees voorzitter Marien den Boer, samen met een van de jongeren in de kerk, de regenboogvlag. Het hijsen van de vlag gebeurde als teken dat iedereen erbij hoort en we geloven dat ieder mens door God geliefd wordt.

Ruimte voor en gesprek met iedereen
Afgelopen maandag reageerde de scriba (secretaris) van de Protestantse Kerk Nederland op de Nashville-verklaring. Hij sprak zich uit tegen verharding van standpunten en voor het gesprek met elkaar over geaardheid, seksualiteit en geloof. De PGO ondersteunt deze oproep volledig.

Verder in gesprek
In de Kerkenraad is op 10 januari uitgebreid stil gestaan bij het onderwerp. De Kerkenraad heeft uitgesproken dat het gesprek over geaardheid, seksualiteit en geloof belangrijk is. De komende periode wordt uitgewerkt op welke manier het gesprek hierover in de PGO verder gevoerd wordt.

Wanneer u meer vragen heeft over dit onderwerp, neem contact op met een van de predikanten.

Regenboog
De regenboogvlag in top voor de Regenboogkerk. – Foto Anja Froeling (PGO)

Lees hier de visie van de Protestantse Gemeente Oegstgeest