Taakgroep Diaconie en Zending: Kerstgroet vanuit Project Care4malawi

Beste gemeente: Eind december ontving de taakgroep een kerstgroet van Gert en Rieneke van de Pol. Vanaf 2017 ondersteunt onze gemeente dit project met een financiële bijdrage voor 4 jaar. Gert werkt als predikant daar samen met de Presbyteriaanse Kerk aan het project van toename van Bijbelkennis in woord en daad door gezamenlijke Bijbelstudies. Rieneke werkt als verpleegkundige bij het Ekwendeni Ziekenhuis. Dit is een zendingsziekenhuis van de Presbyteriaanse Kerk van Malawi. Het is één van de weinige ziekenhuizen in het afgelegen noordelijke deel van Malawi. Zij zet zich in voor het verbeteren van de palliatieve zorg. Gert en Rieneke wensten ons een goede kerst toe en een gezegend Nieuwjaar en dankten alle ondersteunende gemeentes voor hun gebed en financiële ondersteuning. Zij deden dit in een videoboodschap die helaas in de spam box was beland. Voor wie de videoboodschap alsnog wil zien en horen kan deze opzoeken op hun facebookpagina lees hier Gert en Rieneke zullen in de 40 dagentijd in Nederland zijn en op 1 van de sobere maaltijden over hun werk in Malawi komen vertellen. U hoort tegen die tijd meer hierover. Namens onze gemeente hebben wij hen ook veel heil en zegen toegewenst bij hun werk in Malawi.