Voor hetzelfde geld geeft u meer – periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer – periodieke gift
Waarschijnlijk weet u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot het maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan onze kerkelijke gemeente of diaconie. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Een periodieke gift kan via een overeenkomst tussen de schenker en de kerk/diaconie worden geregeld. Op de website vindt u uitgebreide informatie over de regeling en overeenkomstformulieren voor kerk, diaconie, werelddiaconaat en zending. De schenkcalculator op deze website laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel geheel ten goede laat komen aan de kerkelijke gemeente of diaconie. Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.
Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters