Er was iets nieuws bij de actie Kerkbalans dit jaar. Zo lang als velen het zich kunnen heugen geven we bij de Actie Kerkbalans niet alleen voor de Kerk, maar ook voor (Wereld)Diaconaat & Zending. Dit jaar heeft de Kerkenraad ervoor gekozen de Actie Kerkbalans en de vraag om een bijdrage voor (Wereld)Diaconaat & Zending uit elkaar te halen. Dat werd vanuit de landelijke kerk (PKN) geadviseerd. Er zijn vragen gekomen over de achtergrond van deze beslissing.

We zien de afgelopen jaren de bijdragen voor de Kerk, waar de actie Kerkbalans voor bedoeld is, teruglopen. Dat baarde ons zorgen en daarom is door de Kerkbalanscommissie onderzocht wat te doen om deze trend om te buigen. Binnen het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland is door professionele fondsenwervers onderzoek gedaan naar de meeste effectieve wijze van geldwerving. De Kerkbalanscommissie heeft bij deze fondsenwervers haar licht opgestoken. Hun advies was om voor één duidelijk doel per ‘geefmoment’ te kiezen. En dan dus voor verschillende doelen meerdere ‘geefmomenten per jaar’ te kiezen. Dus eerst de Actie kerkbalans voor de bijdragen voor de kerk. En dan later een verzoek om een bijdrage voor (Wereld-) Diaconaat en Zending.

Het Breed Moderamen heeft dit advies voorgelegd aan de Kerkenraad. De Kerkenraad heeft het advies overgenomen en in november 2018 besloten de Actie Kerkbalans 2019 enkel te richten op financiële bijdragen voor de Kerk en een apart ‘geefmoment’ te creëren voor (Wereld-)Diaconaat & Zending.

Begin april ontvangt u – per post of per e-mail – het verzoek een bijdrage te geven aan het werk van de taakgroep Diaconaat & Zending voor het binnenlands diaconaat, het werelddiaconaat en de zending. We hopen op uw royale bijdrage voor deze doelen, net als de afgelopen jaren. We gaan in 2019 bekijken wat de effecten hiervan voor de inkomsten van de kerk en diaconaat en zending zijn. Daarna evalueren we het resultaat en bekijken of we deze aanpak ook verder blijven hanteren.
Marien den Boer – Voorzitter Kerkenraad