Gedurende de laatste week van januari en de eerste week van februari hebben bijna 90 vrijwilligers Kerkbalans-enveloppen bezorgd bij ruim 700 kerkleden en hebben ruim 400 leden e-mails ontvangen voor het doen van een toezegging via internet. In totaal zijn dit jaar 1.135 leden van 25 jaar en ouder benaderd. Leden die de afgelopen vier jaar geen toezeggingen hebben gedaan, zijn dit jaar niet meer benaderd. Een lid is hier gedefinieerd als een pastorale eenheid; het kan dus ook staan voor een echtpaar of een gezin. De PGO telde begin 2019 1.504 pastorale eenheden.
In totaal 43 leden hadden al via een zogenoemde Overeenkomst Periodieke Gift een toezegging voor 2019 gedaan of hadden in 2018 al een financiële bijdrage voor 2019 overgemaakt en zijn daarom niet voor Kerkbalans 2019 benaderd.
Op 13 februari jl. was een financiële bijdrage van € 233.426 toegezegd door 808 leden. De toezeggingen variëren van € 5 tot € 4.100 per jaar, met een gemiddelde van € 289. De helft van de leden zegt minder dan € 100 toe; de andere helft meer.
Toezeggingen druppelen nog steeds binnen, waardoor het uiteindelijke bedrag hoger zal uitkomen.
Vergelijking van de voorlopige resultaten van de afgelopen jaren:

Het is verheugend en bemoedigend dat er een stijging is te zien van zowel het aantal toezeggingen als het totaal toegezegde bedrag. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2019. Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen.
Thijs Breet en Dirk Jan de Ruijter sr., namens de Kerkbalanscommissie