De Kerk van Pakistan/Jongerenwerk

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Kerk van Pakistan, dat onze gemeente op dit moment – via de opbrengst van de zendingsbus – steunt via Kerk in Actie.
Veel Pakistaanse jongeren zijn depressief door een uitzichtloos bestaan. De Kerk van Pakistan bouwt sinds 2011 met steun uit Nederland aan goed jeugdwerk voor jongeren van 14 tot 26 jaar. De kerk geeft jongeren hoop en wil hun energie positief inzetten. Er worden Bijbelstudies georganiseerd en jeugddiensten met veel muziek. De kerk organiseert gospelconcerten en samen met moslimjongeren ook vredesconcerten. Veel Pakistaanse jongeren houden van moderne westerse muziek. Iedere twee maanden zijn er themabijeenkomsten voor jongeren, bijvoorbeeld over globalisering, religieus extremisme, hiv/aids, bijbels leiderschap, het huwelijk, werk, mensenrechten of klimaatverandering of discussies over films. Jongeren worden opgeleid als zondagsschool- of jeugdleiders. Ze leren Engels en worden begeleid om werk te vinden of een bedrijfje op te starten.
Taakgroep Diaconaat & Zending