Jaarlijkse toezegging bijdragen voor (Wereld)Diaconaat en Zending

Zoals u weet, vindt dit jaar het verzoek om een financiële bijdrage voor het werk van de Taakgroep Diaconaat & Zending begin april plaats. Door omstandigheden zal dit verzoek u alleen via de postbereiken. Rond 2 aprilzult u een envelop van ons ontvangen met informatie over het werk van de taakgroep. Wij verzoeken u vriendelijk het toezeggingsformulier vóór 19 aprilte retourneren. Dit kan in de bijgevoegde antwoordenvelop. U kunt uw envelop ook deponeren in een doos die in de hal van de Groene Kerk zal staan. De diaken van dienst weet ervan! Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.
Taakgroep Diaconaat & Zending