28 april 2019, Doopdienst Thema: Pasen, Opstanding, maakt mensen weerbaar in een risicosamenleving; ds. A. Verburg

Exodus 2,1-10 en Lucas 24,13-35 GWK, 28 april 2019 Doop Julius Friso Scholten, zoon van Christiaan Scholten en Joy Kwakernaak ToenaderingVerwondering over nieuw leven,Zorg om bestaand leven,Dankbaarheid voor vervuld leven,Uithoudingsvermogen in vermoeiend leven,Het brengt ons allemaal bij U God.Bij u zoeken we de bronnen van ons leven.Laat het verfrissend zijn om samen U te ontmoeten.Amen. […]

Leon van Es is weer vrij

Het was ds. Christiaan Donner die hem binnen onze kerkgemeenschap in Oegstgeest bekendmaakte. Een gevangene die aanvankelijk in Dordrecht en later in Rotterdam zijn straf moest uitzitten. In zijn brieven schreef hij mij dat hij zich als een vogel in een kooitje voelde. Maar wat heeft hij in dat kooitje zijn tijd weten te vullen […]

21 april 2019, Pasen Thema: Geen gesleep met Jezus; leef met Hem; ds. A. Verburg

Johannes 20 RBK, 21 april 2019 Gebed van toenadering Kyrië-gebed Met de kinderenOpstandingHoe help je iemand op te staan Oefening in opstaanWie gaat er liggenDan elkaar omhoog helpen. Belangrijk: de aandacht waarmee je dat doet.Iemand even aan de handen omhoogtrekken is gauw klaar.Maar als je het doet met aandacht voor voeten en knieën, hoofd en […]

19 april 2019, Goede vrijdag, Thema: Drie poorten naar de betekenis van het lijden van Christus, ds. A. Verburg

Goede Vrijdag GWK, 19 april 2019 Gebed voor de Goede Vrijdag voorganger Geladen is de stilte, God,Hoe loopt dit af?Gelaten is de stilte, God,Wij weten hoe dit afloopt:Kwetsbaar leven van een kostbaar mensOp weg naar het einde.Gevreesd is de stilte, God,Van nabijheid en onbereikbaarheidVan kijken naar de bijna woordelozeEn luisteren naar de storm vanbinnen.Gebroken is […]

Brug bij Dorpsstraat voorlopig gesloten

Vanaf vrijdag 6 aprilis de Duikerbrug aan het einde van de Dorpsstraat voor onbepaalde tijd afgesloten voor alle verkeer, ter hoogte van de Zoutkeetlaan (eind smalle stuk Dorpsstraat); van de kant van de Dorpsstraat is de Groene Kerk dus niet bereikbaar. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Vanuit Rijnsburg is de Groene kerk via de Oegstgeesterweg/Almondeweg […]

Maandelijkse koffiebijeenkomst Regenboogkerk – 12 april

Op vrijdag 12 aprilis de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur.De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Komt U ook? Ds. Aart Verburg gaat met ons in gesprek over de beleving van de voorbereidingstijd op Pasen. Naar […]

Laatste sobere maaltijd in de veertigdagentijd – 10 april

zie ook de Paasoké! Meld u aan via de inschrijfformulieren in de kerk of rechtstreeks bij Alies van Tuijl: , tel. 515 00 45, graag uiterlijk morgen (8 april).U bent vanaf 17.45 uur welkom in Willibrords Erf. De maaltijd begint om 18.00 uur. U kunt na de maaltijd ook deelnemen aan het Avondgebed in de […]

Paasgroetenactie

Vandaag, 7 aprilworden drie soorten kaarten rondgedeeld voor de Paasgroetenactie die door Kerk in Actie in samenwerking met Stichting Epafras en Amnesty International wordt georganiseerd. Wilt u de paasgroeten uiterlijk dinsdag 9 aprilverzenden? De kaarten worden namelijk in de penitentiaire inrichtingen in Nederland op Palmpasen, 14 april, en/of Pasen, 21 april, uitgedeeld. Schrijft u niet […]

Tentoonstelling Joop van Egmond

Van 12 maart tot 1 juni 2019 kunt u de tentoonstelling van werk van ons vorig jaar overleden gemeentelid Joop van Egmond bekijken. Titel van de tentoonstelling: Eenheid in Verscheidenheid. Er liggen flyers van de tentoonstelling in de kerk. Meer informatie leest u hier