Laatste sobere maaltijd in de veertigdagentijd – 10 april

zie ook de Paasoké!
Meld u aan via de inschrijfformulieren in de kerk of rechtstreeks bij Alies van Tuijl: aliesvantuijl@hotmail.com, tel. 515 00 45, graag uiterlijk morgen (8 april).U bent vanaf 17.45 uur welkom in Willibrords Erf. De maaltijd begint om 18.00 uur. U kunt na de maaltijd ook deelnemen aan het Avondgebed in de Groene kerk.
Op woensdag 10 april komen ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke, die uit Afrika op verlof zijn in Nederland, vertellen over het werk als bijbelstudiecoördinator en het werk in de palliatieve zorg, dat zij doen voor Care4Malawi, het project dat wij vanuit de PGO vier jaar lang financieel mede ondersteunen.