Maandelijkse koffiebijeenkomst Regenboogkerk – 12 april

Op vrijdag 12 aprilis de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur.De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Komt U ook? Ds. Aart Verburg gaat met ons in gesprek over de beleving van de voorbereidingstijd op Pasen. Naar de kerk gaan op zondag is voor veel mensen geen vast ritueel meer. Aan de andere kant lijkt het wel of er steeds meer nieuwe tradities en rituelen ontstaan. Hoeveel uitvoeringen van de Mattheus of de Johannes Passion zijn er niet? Veel jongeren lopen mee met het kruis tijdens The Passion met populaire muziek. Vasten was bekend in de rooms-katholieke kerk, maar veel protestanten doen in onze tijd ook aan een vorm van vasten. En op de radio werd vlak voor het begin van de vastentijd een campagne gevoerd om 40 dagen lang alcohol te laten staan. Wat valt u in dit verband nog meer op? En wat zou de achtergrond zijn van het opkomen van nieuwe rituelen? Wat zoeken we, wat beleven we eraan? Raakt het verhaal over Jezus ons en hoe dan? Is dat veranderd door de jaren heen, ook in uw eigen beleving? Aart Verburg werkt het thema verder uit, maar is ook erg benieuwd naar uw kijk op deze dingen. Wat valt u op en hoe denkt u over de ontmoeting tussen Evangelie, het verhaal van Jezus en de cultuur?
Wanneer het moeilijk voor u is om zelfstandig naar de kerk te komen, kunt u voor vervoer contact opnemen met dhr. Karel Krijgsman tel. 51 56 715 of met mw. Bea de Kogel tel. 51 55 226, eventueel voicemail inspreken!
Wilt u de dag vóórde koffieochtend een van beide personen bellen als u gebruik wilt maken van vervoer?
Namens de organisatoren van de ochtend, Bea de Kogel-van der Wal