Paasgroetenactie

Vandaag, 7 aprilworden drie soorten kaarten rondgedeeld voor de Paasgroetenactie die door Kerk in Actie in samenwerking met Stichting Epafras en Amnesty International wordt georganiseerd.
Wilt u de paasgroeten uiterlijk dinsdag 9 aprilverzenden? De kaarten worden namelijk in de penitentiaire inrichtingen in Nederland op Palmpasen, 14 april, en/of Pasen, 21 april, uitgedeeld.
Schrijft u niet uw adres of woonplaats, maar wel uw naam op de kaart. Zonder naam is het geen hartelijke groet en worden de kaarten mogelijk niet uitgedeeld in de gevangenissen hier en niet doorgestuurd naar gevangenen in het buitenland. De Taakgroep Diaconaat & Zending bedankt u hartelijk voor uw medewerking! Toelichting bij de kaarten en voorbeeldteksten:
X Dubbele kaarten in envelop
De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden. De onderste kaart kan de gedetineerde zelf versturen, dus daar moet niets op geschreven worden. Dit is een foto, geen paasgroet, zodat gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen versturen. De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan, zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.
X Enkele kaarten met Nederlandse postzegel
Deze gaan via Kerk in Actie en Stichting Epafras naar Nederlandse gevangenen in het buitenland. Ook hier kunt u zelf iets schrijven en ook hier mag u geen adres of woonplaats vermelden, maar wel uw naam. Deze kaart gaat naar Nederlanders, u kunt dus gewoon in het Nederlands schrijven. Deze kaarten gaan tijdig mee met De Gezant, een tijdschrift voor gedetineerden in het buitenland.
X Enkele kaarten met buitenland-postzegel
Deze kaarten gaan naar die mensenrechtenactivisten en –organisaties van de groetenlijst van Amnesty, die religieuze groeten mogen ontvangen. Zij werken en zetten door in de meest moeilijke omstandigheden en zijn blij met uw steunbetuiging.
Wanneer u een paar kaarten naar dezelfde persoon stuurt, is het aardig als u op die kaarten steeds een ander bericht zet. Dat er veel kaarten naar dezelfde mensen en organisaties gaan, is geen probleem, hier geldt: hoe meer, hoe beter. Niet alleen ervaren de ontvangers het als steun, ook de autoriteiten zien weer eens dat er wereldwijd aandacht is voor deze mensen en organisaties.
Enkele voorbeeldteksten
U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten. Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten.
Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet. Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope.