Uitslag schoolexamen 2019

We naderen weer het tijdstip (rond 12 juni) dat wordt bekend gemaakt wie is geslaagd of gezakt voor het eindexamen voortgezet onderwijs. Altijd weer een spannende tijd! Zoals elk jaar willen wij (taakgroep jeugd en jongeren) alle examenkandidaten, die op de een of andere manier zijn betrokken bij de PGO, een bloemetje geven (geslaagd of […]

Diaconie om de hoek

Zou u het leuk vinden enkele bewoners van Hofwijck een gezellige morgen te bezorgen? Ga dan mee met leden van de taakgroep Diaconaat & Zending! Op zaterdagochtend 1 junigaan leden van de taakgroep wandelen door Oegstgeest met bewoners van Hofwijck, die rolstoelgebonden zijn. Zelf kunnen ze niet naar buiten en dat gebeurt dan ook maar […]

Afscheid Hans de Jong

De Kerkenraad van de PGO en Hans de Jong hebben in goed onderling overleg besloten om de dienstbetrekking van Hans bij de PGO te beëindigen. Dit omdat de visies van beiden op liturgie en de rol van de kerkmuziek binnen de PGO zodanig uiteen zijn gaan lopen dat partijen elkaar hierin niet meer kunnen vinden. […]

Bericht van overlijden

Op zondag 12 mei is dhr. Johan de Groot overleden op de leeftijd van 86 jaar. Kapper De Groot was een meelevend lid van onze gemeente. Hij was o.a. ouderling en jarenlang penningmeester van de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Oecumene). Hij had veel mooie verhalen die hij mooi kon vertellen. Op 4 juli vorig jaar […]

Pinksterviering alleen in de Groene kerk

Sinds 1 oktober vorig jaar komen we als gemeente samen in een kerk. Uitzondering hierop zijn de hoogtijdagen en de zondag waarop we stilstaan bij de overledenen. We kerken dan niet samen omdat we voor zoveel mensen eenvoudigweg te klein behuisd zijn. Die zondagen bieden tevens de gelegenheid om een diversiteit in liturgie aan te […]

Brug bij Dorpsstraat voorlopig gesloten (2)

Vanaf dinsdag 30 april is de duikerbrug in de Dorpsstraat weer open voor voetgangers en fietsers. De constructie is verstevigd, waardoor de brug veilig is voor deze weggebruikers. Helaas blijft, zoals eerder aangegeven, de brug gesloten voor vaar-, auto- en vrachtverkeer. Dit is nodig om verdere verslechtering te voorkomen. Er zijn daarom ook fysieke barrières […]

5 mei 2019, Thema: Opstanding als geschonken vrijheid tegenover alles wat knecht; ds. A. Verburg

Lucas 24,35 – 48 en Jeremia 32,36 – 41 GWK, 5 mei 2019 Tekst: Lucas 24,46-47 Thema: Opstanding als geschonken vrijheid tegenover alles wat knecht Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 1.Het is nog een heel karwei om duidelijk te maken wat de betekenis van Pasen is.Vorige week hebben we het verhaal over die twee […]

Uitnodiging Gemeenteavond 13 mei 2019

Beste …., De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de Gemeenteavond op 13 mei a.s. in de Regenboogkerk. Het thema is ‘Diversiteit in Liturgie en Kerkmuziek’. Uit vragen en suggesties van gemeenteleden blijkt dat dit onderwerp leeft binnen onze gemeente. Ook de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de afgelopen tijd aandacht […]

Gelezen in OKE Mei 2019

In nummer 4 van OKE is weer veel wetenswaardigs te lezen: de “Samen Vrij” Markt op 5 mei, een interview met Ds. Christiaan Donner in zijn rol van gevangenispredikant, berichten uit de Kerkenraad, een verslag van een bezoek van schoolkinderen van de Hofdijckschool aan de Groene of Willibrordkerk, een uitnodiging voor de Gemeenteavond op maandag […]

Met schoolkinderen op ontdekkingstocht in de Groene of Willibrordkerk

Op 9 april jl kwamen de groepen 5 -8 van de PC Hofdijckschool naar de Groende Kerk. Ze werden hartelijk ontvangen in Willibrords Erf om vervolgens op ontdekkingstocht te gaan door de Groene Kerk. Het werd zowel voor de leerlingen, de leerkrachten, de begeleidende ouders als voor mijzelf een ochtend waarop we veel leerden. lees […]