Afscheid Hans de Jong

De Kerkenraad van de PGO en Hans de Jong hebben in goed onderling overleg besloten om de dienstbetrekking van Hans bij de PGO te beëindigen. Dit omdat de visies van beiden op liturgie en de rol van de kerkmuziek binnen de PGO zodanig uiteen zijn gaan lopen dat partijen elkaar hierin niet meer kunnen vinden.

In 2011 is Hans in de bediening gesteld als cantor-organist van de PGO. Op 16 juni a.s. ’s middags zullen we afscheid nemen van Hans in een vesperviering waarin de orgelmuziek een grote rol heeft. Na de vesper is er gelegenheid om Hans persoonlijk de hand te schudden in Willibrords Erf. Meer uitgebreide informatie over de vesper en het afscheid daarna volgt nog via de bekende kanalen (Oké, gemeenteberichten en website).

De PGO dankt Hans als uitvoerend musicus voor zijn bijdragen aan de erediensten van de PGO en wenst hem het beste voor de toekomst.

Namens de kerkenraad, Marien den Boer, voorzitter