Bericht van overlijden

Op zondag 12 mei is dhr. Johan de Groot overleden op de leeftijd van 86 jaar. Kapper De Groot was een meelevend lid van onze gemeente. Hij was o.a. ouderling en jarenlang penningmeester van de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Oecumene). Hij had veel mooie verhalen die hij mooi kon vertellen. Op 4 juli vorig jaar verhuisde hij met zijn vrouw Greet van de Nassaulaan naar Enkhuizen. Rond de jaarwisseling kreeg ik een kaart met de tekst: ‘De broosheid van het leven komt je tegemoet…’ In maart schreef ik nog een brief naar Johan en Greet. Johan was lid gebleven van de PGO. Op zaterdag 18 mei is hij in Enkhuizen begraven. Ds. Aart Verburg