Pinksterviering alleen in de Groene kerk

Sinds 1 oktober vorig jaar komen we als gemeente samen in een kerk. Uitzondering hierop zijn de hoogtijdagen en de zondag waarop we stilstaan bij de overledenen.
We kerken dan niet samen omdat we voor zoveel mensen eenvoudigweg te klein behuisd zijn. Die zondagen bieden tevens de gelegenheid om een diversiteit in liturgie aan te bieden: in elke kerk een dienst met een eigen klank en kleur.
Met de Pinksterviering is dat dit jaar anders dan rond Kerstmis en Pasen.
Er is namelijk een grote groep vaste kerkbezoekers die voor een bijzondere reis naar Griekenland gaan. Wat betreft diversiteit is er nogal wat moeite gegaan in het betrekken van een gospelkoor, maar juist op eerste Pinksterdag hebben die andere bezigheden op onder meer festivals.
Het breed moderamen heeft daarom overwogen dat het op 9 juni goed mogelijk moet zijn om gezamenlijk Pinksteren te vieren in de Groene Kerk en daartoe besloten. We zullen op deze dag dus geen gebruik maken van de Regenboogkerk. Ik kijk ernaar uit gezamenlijk het Pinksterfeest te vieren.
Marien den Boer – voorzitter