Uitnodiging Gemeenteavond 13 mei 2019

,

Beste ….,

De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de Gemeenteavond op 13 mei a.s. in de Regenboogkerk. Het thema is ‘Diversiteit in Liturgie en Kerkmuziek’. Uit vragen en suggesties van gemeenteleden blijkt dat dit onderwerp leeft binnen onze gemeente. Ook de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de afgelopen tijd aandacht aan de liturgie besteed. De Kerkenraad is blij dat de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) in de nieuwe samenstelling de ontwikkelingen van de afgelopen jaren bij elkaar heeft gebracht en nieuwe plannen uitwerkt.

Op de Gemeenteavond op 13 mei zal de TEK ons meenemen langs vormen van “diversiteit in liturgie en kerkmuziek”. Dat doen ze via twee sporen. Het eerste spoor betreft de zondagse vieringen die een vaste structuur en opbouw hebben. Die vaste structuur wordt door velen gewaardeerd. Maar er bestaat ook behoefte aan afwisseling. Het tweede spoor betreft alternatieve vieringen, zoals bij voorbeeld de avondgebeden in de veertig dagentijd. Op de Gemeenteavond kunt u kennismaken met verschillende vormen van liturgie. Ook kunt u zelf ideeën naar voren brengen. Bovendien is er de mogelijkheid om in een “proeverij” een alternatieve vorm van liturgie te “ervaren”. Daarbij is er keuze uit “Gebeden formuleren”, “Meditatie viering”, “Kliederkerk viering”, “Iona Viering”,  “Bibliodrama” en “Top 2000-viering”.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19:30 uur   Inloop en koffie
20:00 uur   Welkom en opening, Marien den Boer, voorzitter Kerkenraad
20:05 uur   “Uit de Kerkenraad” bijpraten over wat er gaande is,
                  Marien den Boer
20:20 uur   Inleiding “Diversiteit in Liturgie en Kerkmuziek”,
                  Meindert Danhof en Rian Veldman
20:30 uur   6 korte voordrachten (3 minuten) over verschillende vormen
                  van liturgie
21:00 uur   Proeverij van verschillende vormen van liturgie (30 minuten)
21:30 uur   Uitwisseling van ervaringen,
                  Rian Veldman & Meindert Danhof
21:50 uur   Afsluitend liturgisch moment
22:00 uur   Sluiting

De Kerkenraad ziet ernaar uit u / jou op 13 mei te ontmoeten voor een inspirerende avond. 
Met vriendelijke groet,


Marien den Boer,
Voorzitter Kerkenraad