Afscheid oudste kinderen kindernevendienst

Volgende week, 30 juni, zetten we met de kindernevendienst twee kinderen in de belangstelling: Eva en Joba gaan na de vakantie naar het voortgezet onderwijs en dat betekent dat zij de periode in de kindernevendienst zullen afsluiten. Gewoontegetrouw geven we ze een tas met ‘bagage’ mee voor hun verdere reis en zoektocht binnen de kerk. Eva […]

Save the date: Running Dinner 5 oktober

Trakteer uzelf op een avond vol verrassingen! Zet zaterdag 5 oktober vanaf 17.30 uur alvast in uw agenda. Meer informatie volgt na de zomervakantie of kijk alvast hier Voorbereidingsgroep Running Dinner

Jaarrekeningen 2018

De concept-jaarrekeningen 2018 van het College van Kerkrentmeesters (PGO) en van het College van Diakenen (Taakgroep Diaconie en Zending) zijn door de kerkenraad goedgekeurd. Samenvattingen van de jaarrekeningen leest u hier De volledige jaarrekeningen liggen vanaf 17 juni, ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Gezien de beperkte openingstijden van het Kerkelijk Bureau, verdient […]