De concept-jaarrekeningen 2018 van het College van Kerkrentmeesters (PGO) en van het College van Diakenen (Taakgroep Diaconie en Zending) zijn door de kerkenraad goedgekeurd. Samenvattingen van de jaarrekeningen leest u hier
De volledige jaarrekeningen liggen vanaf 17 juni, ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Gezien de beperkte openingstijden van het Kerkelijk Bureau, verdient het de voorkeur een afspraak te maken via tel. 517 54 98 voordat u langsgaat.
Een elektronische kopie van de PGO-jaarrekening is aan te vragen bij penningmeester Thijs Breet E-Mail; die van de Taakgroep Diaconie en Zending is aan te vragen bij penningmeester Lex Huisman E-Mail
.
Reacties op de jaarrekeningen kunnen tot uiterlijk 29 juni worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad, mw. M. Huizer, Warmonderweg 2c, 2341 KV Oegstgeest; E: E-Mail.
Tijdens de kerkenraadsvergadering op 4 juli zullen de reacties worden besproken en de jaarrekeningen 2018 definitief worden vastgesteld.
Namens de kerkenraad, M. Huizer, scriba