28 juli 2019, Apostolische Geloofsbelijdenis, artikel 4, Thema: Geleden, gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de dood: God geeft niet op! ds. A. Verburg

Jona 1vs11-16 en 2 vs 1,2 en 11 en Matteüs 12 vs 38-41, GWK, 28 juli 2019 Doop van Noam Daniël Emerson Steketee Artikel 4 van de Apostolische Geloofsbelijdenis: Ik geloof in Jezus Christus… die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood Inleiding op de […]

Lees de OKe

Het zomernummer van OKe, juli/augustus, is weer te lezen via deze link of via de link onderaan elke pagina van de website. Lees de OKe

Vacature fondsenwerver

Het College van Kerkrentmeesters (CVK) is voor onze gemeente op zoek naar fondsenwervers. De taak: Fondsen werven Wat betekent het voor de kerk als ik dit ga doen? Dat de kerk over voldoende financiële middelen beschikt om haar taken te kunnen uitvoeren. De PGO is bijna volledig afhankelijk van giften. Je bent o.a. verantwoordelijk voor […]

21 juli 2019, Apostolische Geloofsbelijdenis, artikel 3, Thema: Een wonderlijke geboorte… De opstanding zet het kruis en de geboorte van Jezus (met terugwerkende kracht) in perspectief; ds. A. Verburg

Credo 3; Matteüs 1 en Romeinen 1, GWK, 21 juli 2019 Viering van de Maaltijd van de Heer Gebed van toenadering Kyrie-gebed Gebed van de zondag Inleiding op de lezingen Vandaag gaan we verder met ons ‘zomer-project’ voor 2019 en 2020: twee maal zes diensten over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Die geloofsbelijdenis is een korte, ‘eenvoudige’ […]

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is geopend op:  *  maandag van 10.00-17.00 uur  *  dinsdag, van 10.00-17.00 uur  *  donderdag, van 10.00-17.00 uur  *  vrijdag van 10.00-17.00 uur.In verband met mogelijke uitvaarten of andere bezigheden is het verstandig om van tevoren een afspraak te maken, als u Hantie Maris wilt spreken. Dit kan via telefoonnummer: 06 15 21 66 50 ofE-mail. […]