Programma Startzondag 8 september Een goed verhaal

De scholen zijn begonnen, de meeste mensen zijn terug van vakantie en het nieuwe seizoen is eigenlijk al begonnen. Dus vieren we een feestje op onze gemeente-zondag, 8 september, met als titel Een goed verhaal. Het is niet alleen heel goed iedereen na weken weg weer eens te spreken, maar we verzamelen ons als gemeente […]

Koffiekamer donderdag 5 september

Al een aantal jaren ontmoeten wij elkaar op de eerste donderdag van de maand in Willibrords Erf naast de Groene Kerk. Voor velen heeft deze ontmoeting een belangrijke functie als beleving van het met elkaar ‘gemeente’ zijn. Thema: Geloofsbelijdenis – Afgelopen zomer was er een reeks vieringen rondom de Apostolische Geloofs-belijdenis. We gaan met elkaar […]

De Zendingserfgoedkalender 2020

De kalender heeft als thema: Thomas kan het niet geloven. De eerste christenen op de Indiase zuidkust zijn door de apostel Thomas tot geloof gekomen. De Zendings-erfgoedkalender 2020 toont ons Bijbelse verhalen, geschilderd door mw. Jayashree Jayapaul uit Madurai in het zuiden van India. Zij heeft een geheel eigen – aan het impressionisme verwante – […]

Bedankt voor de bloemen….

Af en toe krijgen we, aan Gemeenteberichten of OKe geschreven, bedankjes voor het ontvangen van de bloemen uit de kerk. Doorgaans plaatsen we die niet, omdat het al woekeren is met de ruimte. In deze zomertijd drukken we er weer eens eentje af.  Daarmee geven we de dank door van allen die mondeling of schriftelijk […]

Gemeenteberichten digitaal

Gemeenteberichten digitaal – Sinds enkele maanden is binnen de PGO een werkgroep bezig met het thema duurzaamheid. In dit kerkelijk jaar gaat deze werkgroep van start met drie initiatieven: op 15 oktober een themafilm, op 18 november een themalezing en per 6 oktober het reduceren van de oplage van de papieren, gele gemeenteberichten. De gemeenteberichten […]

Stemhulpen gevraagd

Op 27 augustus, 3 en 10 september zijn er orgelconcerten. Vóór de concerten moeten de tongwerken van het orgel worden gestemd. Voor 3 en 10 september (waarschijnlijk vanaf 19.00 uur) is Cor de Jong nog op zoek naar een stemhulp. De taak van de stemhulp is om de toetsen in de juiste volgorde in te […]

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is blij u drie nieuwe ambtsdragers te kunnen voorstellen. Mw. Dieneke van Os is bereid gevonden om ouderling-kerkrentmeester te worden (taak: penningmeester, vacature Thijs Breet), dhr. Rein Rus om pastoraal ouderling te worden (speciale aandacht voor het ouderenpastoraat, vacature Marco Kortleve) en Herma Pauptit om diaken te worden (secretaris Taakgroep Diaconaat en Zending, […]

Orgelconcerten in de Groene Kerk

Ook dit jaar is er een serie van drie orgelconcerten in de Groene Kerk. De serie zomerconcerten wordt op dinsdagavond 27 augustusgeopend door Vincent van Laar, organist van de dorpskerk in Eelde. Vincent van Laar treedt veelvuldig op in binnen- en buitenland als organist, klavecinist en continuospeler. Naast zijn grootste passie, de muziek van J.S. […]